Profiel2018-11-28T10:56:26+00:00

Profiel

Arkoz in zes statements:

1. Portefeuillemanagement
Elk individueel vastgoedobject dient een hoger doel. Is het doel van de organisatie en van de portefeuille duidelijk en compleet? Zijn alle objecten goed op deze doelstellingen gericht?

2. de verkoopkant
Is de huurder tevreden? Wordt de huurder of koper geholpen zoals u zelf geholpen wilt worden? Als de rode loper uitligt, levert dit ook de beste resultaten op.
In een moeilijke markt is het noodzakelijk te bijten; de bijters hebben het beste resultaat. Zijn we dat?

3. de kostenkant
Is het onderhoud optimaal georganiseerd? Is het proces lean georganiseerd? Kunnen er dubbelingen uit, is de organisatie adequaat? Worden beslissingen snel genomen?

4. het proces
We willen onze organisatie langs andere lijnen neerzetten. Er is een verschil tussen veranderen en consolideren. Arkoz is sterk in veranderen. Dat betekent: snel en substantieel resultaat

5. het project
Er moet een vestiging afgestoten worden. We moeten van centraal naar decentraal
Arkoz helpt vanuit de organisatie te denken en het Vastgoed echt dienstbaar te maken aan de organisatie

6. Kostenbewuste inzet van expertise
De organisatie krijgt het beste resultaat als mensen op hun kracht worden ingezet. Dit is kiezen voor snel en substantieel resultaat.
Met u en op basis van onze kennis en ervaring wordt een inschatting gemaakt van de in te zetten capaciteit en de verwachte resultaten.