Woningcorporatie2018-11-28T10:29:28+00:00

Woningcorporatie

“Ik heb een tijdelijke manager Grondzaken / Vastgoedbeheer nodig.”

“We zijn bezig met een reorganisatie. Het afbreukrisico van een weeffout is groot, dus we laten het liever door een professionele interimmanager doen. Als het gereed is komt er weer een vaste manager.”

“Onze afdeling loopt niet lekker. Het is lastig om een trendbreuk met het bestaande management te realiseren. Het is lastig de ‘rotte appels’ aan te spreken en het is lastig omdat we vrezen terecht te komen in eindeloos getouwtrek met dossieropbouw enzo.
We laten dit graag door een specialist doen, zodat we daarna weer een opgeschoonde afdeling hebben waar mensen met plezier werken en die productief zijn.”

“Het accomodatiebeleid moet duidelijk maken welk vastgoed we bezitten en wat niet. Het geeft tevens de demarcatie aan tussen Vastgoed en de overige afdelingen. Kan je dit maken?”

“Er moet een Onderhoudsbeleid komen, want we willen beter sturen op de onderhoudskosten. Kan je dit maken?”

“Onze Meer Jaren Onderhouds Begroting klopt niet met de werkelijkheid. Hoe krijgen we dit goed functionerend?”

“We willen bezuinigen, waar liggen de optimaliseringsmogelijkheden?”

====producten ====

Vastgoedbeheerscan
Arkoz heeft veel ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, verwerving, gemeentelijk kadaster en erfpachtbeheer. Dank zij deze kennis kan zij snel ‘een foto’ maken van de stand van zaken van uw grondzaken-afdeling. De uitkomsten zijn: een check op de kwaliteit van uw organisatie, verbeter- en besparingsmogelijkheden.

Bij interimmanagement-opdrachten maakt de Vastgoedbeheersscan onderdeel uit van de opdrachtomschrijving.

Beleid